قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکقر قیمت 24000
تلفن تماس --------