قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 25500
حداکقر قیمت 26000
تلفن تماس --------