قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29000
حداکثر قیمت 32000
تلفن تماس --------