قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24200
حداکقر قیمت 33700
تلفن تماس --------