قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22800
حداکقر قیمت 33800
تلفن تماس --------