قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29000
حداکثر قیمت 32000
تلفن تماس --------