قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22900
حداکقر قیمت 33800
تلفن تماس --------