قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29000
حداکثر قیمت 32000
تلفن تماس --------