قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکثر قیمت 70000
تلفن تماس --------