قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 75000
حداکثر قیمت 75500
تلفن تماس --------