قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 70000
حداکثر قیمت 71000
تلفن تماس --------