قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 69000
حداکثر قیمت 69500
تلفن تماس --------