قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 74000
حداکثر قیمت 74200
تلفن تماس --------