قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76000
حداکثر قیمت 76100
تلفن تماس --------