قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره پرواری در تاریخ ۰۶-۱۱-۱۴۰۰

نوع کنسانتره پرواری سنگین
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 68800
حداکثر قیمت 68800
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 65500
حداکثر قیمت 65500
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱