قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره پرواری در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 80000
حداکثر قیمت 80000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع پرواری ۱۲ ٪ پروتئین
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 92000
حداکثر قیمت 92000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع پرواری ۱۳ ٪ پروتئین
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 106000
حداکثر قیمت 106000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع پرواری ۱۴٪ پروتئین
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 111000
حداکثر قیمت 111000
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱