لیست کامل قیمت ها

توجه: تمامی قیمت های این بخش به تومان می باشد.
برای مشاهده اطلاعات شرکت ارائه دهنده بر روی نام شرکت کلیک نمایید.


قیمت نوار آبیاری در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۳
نوع
واحد
حداقل قیمت (تومان)
حداکثر قیمت (تومان)
شرکت ارائه دهنده
نوار آبیاری با فاصله 15 سانت
متر
108
108
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
نوار آبیاری با فاصله 20 سانت
متر
108
108
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
نوار آبیاری با فاصله 30 سانت
متر
108
108
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت