لیست کامل قیمت ها

توجه: تمامی قیمت های این بخش به تومان می باشد.
برای مشاهده اطلاعات شرکت ارائه دهنده بر روی نام شرکت کلیک نمایید.


قیمت فیلتر دیسکی در تاریخ ۲۶-۰۹-۱۳۹۲
نوع
واحد
حداقل قیمت (تومان)
حداکثر قیمت (تومان)
شرکت ارائه دهنده
فیلتر دیسکی 2 اینچ کوتاه هلیکس
عدد
335,000
335,000
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
فیلتر دیسکی 3 اینچ دوقلو بلند هلیکس
عدد
600,000
600,000
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
فیلتر دیسکی 3 اینچ بلند هلیکس
عدد
560,000
560,000
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت