لیست کامل قیمت ها

توجه: تمامی قیمت های این بخش به تومان می باشد.
برای مشاهده اطلاعات شرکت ارائه دهنده بر روی نام شرکت کلیک نمایید.


قیمت شیر رابط در تاریخ ۲۶-۰۹-۱۳۹۲
نوع
واحد
حداقل قیمت (تومان)
حداکثر قیمت (تومان)
شرکت ارائه دهنده
شیر نوار آبیاری به نوار آبیاری
عدد
1,600
1,600
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
شیر اصلی به نوار آبیاری
عدد
1,450
1,450
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت
شیر لوله 16 به لوله 16
عدد
1,300
1,300
یاشیل قطره
مشاهده اطلاعات شرکت