لیست کامل قیمت ها

توجه: تمامی قیمت های این بخش به تومان می باشد.
برای مشاهده اطلاعات شرکت ارائه دهنده بر روی نام شرکت کلیک نمایید.


قیمت کود مایع کامل (میکرو و ماکرو) در تاریخ ۲۷-۰۹-۱۳۹۲
نوع
واحد
حداقل قیمت (تومان)
حداکثر قیمت (تومان)
شرکت ارائه دهنده
کود مایع کامل جوانه مخصوص ذرت
لیتر
6,000
6,000
توسعه صنعت فرآیند باختر
مشاهده اطلاعات شرکت
کود مایع کامل جوانه مخصوص شبدر و یونجه
لیتر
5,800
5,800
توسعه صنعت فرآیند باختر
مشاهده اطلاعات شرکت
کود مایع کامل جوانه مخصوص گندم و جو
لیتر
5,800
5,800
توسعه صنعت فرآیند باختر
مشاهده اطلاعات شرکت