بذرکار کودکار خطی کار کششی مجهز به چرخ پرسی

از 0 رأی
 • قيمت: استعلام
 • واحد: دستگاه
 • عرض کار: [cm] 220-260
 • فاصله بین ردیف ها: 12 الی 14 سانتی متر
 • تعداد ردیف: ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۱ ردیفه
 • عمق کار: عمق کاشت بذر 4 تا 15 سانت - عمق کاشت کود 6 تا 17 سانت
 • حجم مخزن بذر: [lit] 220-250
 • ظرفیت زراعی: [ha/he] 1.6-1.8
 • توان مورد نیاز: [hp] 65-90
 • وزن دستگاه: 750 تا 800 کیلوگرم
 • P.T.O سرعت: [km/h] 8-12
تماس با فروشنده
تماس با واتس اپ
مشخصات فروشنده
ادامه متن
جهت ارسال نظر از این قسمت اقدام کنید
معرفی شرکت
ادامه متن

لطفا درخواست خود را به صورت کامل در کادر زیر شرح دهید؛ در صورتی که توضیحات شما کامل نباشد ، ممکن است تامین کننده به درخواست شما رسیدگی نکند.


نتیجه جمع اعداد تصویر:

شرکت صلاح برزگر
مدیر عامل: شاهین کریمیان
تماس با فروشنده