فیلتر و میکرو فیلتر

فیلتر و میکرو فیلتر

تعداد بخش ها: 5
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات فیلتر و میکرو فیلتر

تعداد محصولات: 20

فیلتر کربن

قطر: نسبت به اندازه دستگاه متغیر

تأمین کننده: نیک آب تصفیه

nikabtasfie.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 20

فیلتر و میکرو فیلترها در دستگاه تصفیه آب به منظور جلوگیری از رسوبات ناشی از ذرات معلق آب و مواد کلوئیدی بر روی ممبران دستگاه تصفیه آب نصب و استفاده می شوند.
عموما فیلتر و میکرو فیلترها از جنس پلی پروپیلن تولید و در دستگاه تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند.
از آنجا که فیلتر و میکرو فیلترها الیافی با تراکم بسیار بالا هستند ، ذرات معلق و رسوبات آب در لایه های خارجی فیلترها و میکرو فیلترها به جا می مانند .
یکی از متداولترین انواع میکرو فیلتر که در دستگاه تصفیه آب و دستگاه آب شیرین کن مورد استفاده قرار می گیرد فیلتر میکرونی و یا فیلتر جامبو می باشد. میکرو فیلتر ها با قطر و ارتفاعهای مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند .
عموما قطر میکرو فیلترها از 2 تا 20 میکرون و ارتفاع میکرو فیلتر ها از 10 تا 40 اینچ ، متعیر می باشد .
بسته به قطر داخلی میکرو فیلترها ، در اصطلاح به انها میکرو فیلتر اسلیم و یا میکرو فیلتر جامبو گفته می شود.