دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 77
تعداد شرکت های این بخش: 10
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه تصفیه آب کشاورزی

تعداد محصولات: 77

دستگاه تصفیه آب کشاورزی 400 متر مکعب

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: 400 متر مکعب در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس

رزآب صنعت

شماره ثبت: ندارد

09122533667-02536656774

rosabsaneat.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی پرتابل یا کانکسی با ظرفیت های متغیر

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: دستگاه پرتابل یا کانکس با ظرفیت های متغیر

روش تصفیه: اسمز معکوس RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

آب شیرین کن کشاورزی و صنعتی دابل RO

استعلام قیمت

ظرفیت تولیدی: آب مقطر یا دابل RO با ظرفیت های متغیر

روش تصفیه: اسمز معکوس RO

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

mihantasfieRO.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی و گلخانه به ظرفیت 5000 لیتر در شبانه روز

280,000,000 ریال

ظرفیت تولیدی: 5000 لیتر در شبانه روز

روش تصفیه: اسمز معکوس ro

شرکت خانه آب

شماره ثبت: 430250

02188340826-02188320167

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 77

با توجه به مساله کمبود آب کشاورزی ، استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی تا چند سال آینده در تمامی نقاط کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید .
در واقع افزایش روزافزون جمعیت و کاهش ذخایر زیر زمینی آبهای شیرین تاثیر متقابلی بر افزایش شوری آب داشته که همین امر سبب اهمیت استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی می گردد .
عدم استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی در مزارع باعث از بین رفتن زمینهای کشاورزی تا چند سال آینده خواهد شد . چون آبیاری مزارع با آبهای شور کنونی علاوه بر تولید محصول بی کیفیت ، باعث شوری خاک در دراز مدت شده که این خود عامل عدم حاصلخیزی خاک و تولید محصولات بی کیفیت تر خواهد بود.
استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی اسمز معکوس یکی از متداولترین راهکارها برای رفع شوری خاک کشاورزی می باشد . اساس کار دستگاه تصفیه آب کشاورزی  مانند سایر دستگاههای تصفیه آب به روش اسمز معکوس می باشد .که در آن ، آب پس از عبور از دستگاه تصفیه آب کشاورزی ، نمک زدایی و شیرین سازی شده و پس از مراحل مختلف تصفیه آب ، میتواند به عنوان آب شیرین مورد استفاده در کشاورزی قرار گیرد.
امروزه با توجه به گستردگی این موضوع و اهمیت دستگاه تصفیه آب کشاورزی ، شرکتهای تولید کننده دستگاههای تصفیه آب ، با توجه به نوع خاک و میزان شوری خاک منطقه ، دستگاه تصفیه آب کشاورزی منطبق بر نیاز آبی منطقه را طراحی و نصب می نمایند که این طراحی نیاز به دانش فنی در این زمینه دارد .
عملکرد دستگاه تصفیه آب کشاورزی
اساس کار یک دستگاه تصفیه آب ، گذر آب از یک غشای نیمه تراوا است . از این طریق ، بخش ناخالص آب از آن جدا شده و آب با فشاری بالاتر از فشار اسمزی ، و با عبور از این غشا به دو قسمت می شود
آب شور که محتوی همان املاح می باشد و آب شیرین که محصول نهایی دستگاه تصفیه آب می باشد .
دستگاه تصفیه آب کشاورزی
در دستگاه تصفیه آب کشاورزی هم میتوان مانند دستگاه تصفیه آب صنعتی از روش مکانیزه اسمز معکوس استفاده کرد. در این روش با استفاده از سیستم تزریق مواد برای از بین بردن و یا حذف سختی آب و انجام عملیات سبک کردن آب که منجر به تغییر کیفیت آب میشود ، آب نهایتا مناسب برای استفاده در کشاورزی می گردد . به کلیه این مراحل و همچنین پایین آوردن EC آب چاههای کشاورزی تصفیه آب کشاورزی و به سیستمی که این عملیات را انجام میدهد ، دستگاه تصفیه کشاورزی می گویند.
به طور کلی یک دستگاه تصفیه آب، صرف نظر از اینکه دستگاه تصفیه آب کشاورزی باشد یا دستگاه تصفیه آب صنعتی و یا دستگاه تصفیه آب خانگی از اجزای کلی زیر تشکیل شده است :
پمپ فشار قوی ، غشا نیمه تراوا ، میکرو فیلتر ها ، فیلتر شنی و فیلتر کربن ، سختی گیر آب ، سیستم کنترلر و مخزن تحت فشار