باسکول

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 69
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات باسکول

تعداد محصولات: 69

باسکول دام کش 350 نیکو

22,000,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

تأمین کننده: باسکول نیکو

باسکول تریلی کش 60 تن

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول جاده ای پرتابل

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

نوع نمایشگر: دیجیتال

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

باسکول دام کش 750 کیلو نیکو

37,500,000 ریال

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - یه نمایش

تأمین کننده: باسکول نیکو

تعداد محصولات: 69