باسکول

باسکول

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول

تعداد محصولات: 15

فرغون دیجیتال

استعلام قیمت

ابعاد: 1متر در70سانتیمتر

نوع نمایشگر: یک و سه ردیفه

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول دامکش

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 2 متر و 2 متر در 1 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

هاپر دیجیتال250 کیلویی

استعلام قیمت

ابعاد: 70در 100سانتیمتر به ارتفاع 110

نوع نمایشگر: ساده - ماشین حسابدار - پرینتر دار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 500 کیلو

استعلام قیمت

ابعاد: 75 در 75 سانتیمتر یا 80 در 80

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 1.5 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 1.2 در 1.2 الی 2متر در 2 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول تریلی کش 60 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 3متر در16 متر

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 1تن

استعلام قیمت

ابعاد: 110 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

نیسان کش 8تن

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 4 متر

نوع نمایشگر: پرینتردار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول صنعتی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول جاده ای پرتابل

استعلام قیمت

ابعاد: 3در 8 و 3 در 16

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

بازرگانی دهقان

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 15