باسکول

باسکول

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 40
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش باسکول(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات باسکول

تعداد محصولات: 40

باسکول دام کش 350 نیکو

22,000,000 ریال

ابعاد: 55*75

نوع نمایشگر: تک نمایشگر -سه نمایشگر - بی سیم -پرینتردار

فرغون دیجیتال

استعلام قیمت

ابعاد: 1متر در70سانتیمتر

نوع نمایشگر: یک و سه ردیفه

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

هاپر دیجیتال250 کیلویی

استعلام قیمت

ابعاد: 70در 100سانتیمتر به ارتفاع 110

نوع نمایشگر: ساده - ماشین حسابدار - پرینتر دار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول دامکش

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 2 متر و 2 متر در 1 متر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول 1تن

استعلام قیمت

ابعاد: 110 در 110 سانتیمتر

نوع نمایشگر: ماشین حسابدار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول تریلی کش 60 تن

استعلام قیمت

ابعاد: 3متر در16 متر

نوع نمایشگر: نمایشگر پرینتردار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

نیسان کش 8تن

استعلام قیمت

ابعاد: 2متر در 4 متر

نوع نمایشگر: پرینتردار

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول جاده ای پرتابل

استعلام قیمت

ابعاد: 3در 8 و 3 در 16

نوع نمایشگر: مخصوص باسکول جاده ای

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

فرغون 400 کیلویی تک چرخ

20,500,000 ریال

ابعاد: 42*70

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر -پرینتردار - بی سیم

باسکول 4 تن صادراتی

استعلام قیمت

ابعاد: 2در2متر و 1.5 در 2 متر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

هاپر 1000 کیلویی

استعلام قیمت

ابعاد: 115 در 115 سانتیمتر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول میدانی 2500 کیلو چرخ دار نیکو

58,500,000 ریال

ابعاد: 125*125

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - سه نمایشگر - بی سیم - پرینتردار

باسکول توزین الکتریک

250,000,000 ریال

ابعاد: 3 در 8 متر و 3 در 16 متر

نوع نمایشگر: دیجیتال

ماکیان مکانیک البرز

شماره ثبت: 1381

09129630881-09152070881

جزئیات فروشنده

باسکول دام کش 750 کیلو نیکو

37,500,000 ریال

ابعاد: 78*87

نوع نمایشگر: تک نمایشگر - یه نمایش

تعداد محصولات: 40