پوشش استخرهای ذخیره آب

پوشش استخرهای ذخیره آب

تعداد بخش ها: 7
تعداد محصولات این بخش: 238
تعداد شرکت های این بخش: 17

لیست محصولات پوشش استخرهای ذخیره آب

تعداد محصولات: 238

ژئوگرید

استعلام قیمت

شرکت سازنده: Huesker آلمان

ضخامت ورق: متفاوت

مهرگام آذر صنعت

شماره ثبت: 396452

02144062017

جزئیات فروشنده

ژئو کامپو زیت

1,111 ریال

شرکت سازنده: ارین خاک ایرانیان

ضخامت ورق:

تعداد محصولات: 238