ادوات هرس

ادوات هرس

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات هرس

تعداد محصولات: 24

اره موتوری(بنزینی) مدل5800

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 50 سانتی متری

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

علف زن دوشی طرح هوندا مدل SKN358

استعلام قیمت

ارتفاع برش:

نوع موتور : موتور چهارزمانه 37cc OHC با قدرت 1/36hp

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن موتوری GOLF

استعلام قیمت

قدرت موتور: 6/75آمریکا

نوع موتور: موتور بریگس

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

علف زن دوشی مدل CG520

استعلام قیمت

ارتفاع برش:

نوع موتور : موتور دوزمانه 52cc با قذرت 2hp

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

علف زن پشتی BG520

استعلام قیمت

ارتفاع برش:

نوع موتور : موتور دوزمانه 52cc با قدرت2hp

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن - علف زن AS المان

استعلام قیمت

قدرت موتور: 7/5Hp

نوع موتور: موتور دوزمانه حرفه ای

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

اره موتوری (بنزینی) مدلSKN070

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 70 سانتی متری

نوع زنجیر: زنجیر OREGON آمریکایی

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن - علف زن AS آلمان

استعلام قیمت

قدرت موتور: 7/5hp

نوع موتور: موتور دوزمانه حرفه ای

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن موتوریSKN

استعلام قیمت

قدرت موتور: 6/75 آمریکا

نوع موتور: بریگس آمریکا

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

اره برقی GGP مدلXC180

استعلام قیمت

طول برش: مجهز به تیغه 35 سانتیمتری

نوع زنجیر:

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

چمن زن برقی GGP ایتالیا

استعلام قیمت

قدرت موتور: مجهز به الکتروموتور 1600وات

نوع موتور:

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 24