تجهیزات گاوداری

تجهیزات گاوداری

تعداد بخش ها: 39
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات تجهیزات گاوداری

تعداد محصولات: 1

علوفه خردکن

20,000,000 ریال

تعداد روتور ها:

تعداد ردیف های چاقو:

شرکت قدس ملایر

شماره ثبت: 356

09183523780، 08132221086

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 1