توری و شید گلخانه

توری و شید گلخانه

تعداد بخش ها: 4
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات توری و شید گلخانه

تعداد محصولات: 23

شید ذخیره انرژی گلخانه - عرض 4/25

245,000 ریال

جنس : نوار آلومینمی و نوار پلی استر

عرض رول : 3/25 متر

شید ذخیره انرژی - عرض 3/25 متر

245,000 ریال

جنس : نوار آلومینم + نوار پلی استر

عرض رول : 3/25 متر

شید گلخانه

استعلام قیمت

طول رول (متر): 50

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

شرکت تورینه بافت شمال

شماره ثبت: 7684

01132024350-01132024351

جزئیات فروشنده

توری سایبان

استعلام قیمت

طول رول (متر): 50

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

شرکت تورینه بافت شمال

شماره ثبت: 7684

01132024350-01132024351

جزئیات فروشنده

شبکه سایبان

استعلام قیمت

طول رول (متر): 50

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

شرکت تورینه بافت شمال

شماره ثبت: 7684

01132024350-01132024351

جزئیات فروشنده

توری سایه انداز

استعلام قیمت

طول رول (متر): 50

عرض رول (سانتیمتر): از 200 تا 1200

شرکت تورینه بافت شمال

شماره ثبت: 7684

01132024350-01132024351

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 23