سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

تعداد بخش ها: 8
تعداد محصولات این بخش: 64
تعداد شرکت های این بخش: 10
دانلود نسخه اندروید

زیر گروه های سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه


لیست محصولات سیستم سرمایشی تابستانه گلخانه

تعداد محصولات: 64

هواکش 140

استعلام قیمت

میزان هوادهی: 44000

نوع موتور: 3 فاز

آندرسم البرز

شماره ثبت: 27905

02634255282-02633320990

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 64