تعداد محصولات: 41
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

فوائد و خواص مونو پتاسیم فسفات :
مونو پتاسیم فسفات یکی از انواع کودهای فسفره می باشد که قابلیت حل شدن در آب دارد و استفاده از آن در کشاورزی و بویژه برای محصولات باغی توصیه می گردد.
به لحاظ ظاهری ، مونو پتاسیم فسفات پودر کریستالی نرمی است که به راحتی و به سرعت در آب حل می شود .
مونو پتاسیم فسفات ، فاقد کلر و هر گونه از فلزات سنگین و همچنین ترکیبی بدون آمونیوم و نیتروژن می باشد و به همین دلیل ، استفاده از آن در کشت های هیدروپونیک یا آبکشت ، بسیار مناسب بوده و توصیه می گردد .
به منظور اختلاط با سایر کودها نیز ، مونو پتاسیم فسفات میتواند به خوبی با ترکیبات نیترات و کودهای نیتروژنی ، همچون نیترات آمونیوم و نیترات کلسیم ، ترکیب شده و به عنوان منبعی بسیار ایده آل ، مورد استفاده قرار گیرد .
مونو پتاسیم فسفات همچنین با بیشتر انواع کودها بجز کودهای خانواده کلسیم و محلولهای غلیظ منیزیومی ، قابل حل شدن در آب و اختلاط می باشد .
همچنین مونو پتاسیم فسفات می تواند در سیستمهای کود آبیاری همچون سیستمهای آبیاری سنتر پیوت ، خطی ، سنتر لینیر ، سیستمهای آبیاری قطره ای و کشتهای هیدروپونیک مورد استفاده قرار گیرد .
با توجه به EC بسیار پایین مونو پتاسیم فسفات ، به راحتی قابل استفاده بر روی گیاه و برگها بوده و با مصرف این ماده بر روی گیاه ، تقریبا احتمال سوختگی گیاه وجود ندارد .
یکی از کاربردهای مونو پتاسیم فسفات ، استفاده از آن به منظور کاهش بیماری های برگی گیاهان مانند سفیدک دروغی می باشد .
از آنجا که مونو پتاسیم فسفات دارای مقادیری از ترکیبات فسفری می باشد ، لذا در محلولهای تهیه شده از آن ، اسیدیته، ثابت نگه داشته می شود که این موضوع میزان اثر بخشی آفت کش ها را افزایش می یابد .
برخی از ویژگیهای مونو پتاسیم فسفات
مونو پتاسیم فسفات بطور کامل قابلیت حل شدن در آب را دارد .
این ترکیب ، میزان شوری و شوری زایی پایینی دارد .
مونو پتاسیم فسفات باعث جذب ریز مغذی ها شده و راندمان جذب فسفر در این ترکیب بالاست.
از انجا که مونو پتاسیم فسفات فاقد ازت بوده ، در دوره هایی از رشد گیاه که نیاز به ازت نیست ، مصرف این ترکیب در رشد گیاه تاثیرات چشمگیری خواهد داشت .
همانطور که اشاره شد ، مونو پتاسیم فسفات فاقد عناصر و فلزات سنگین می باشد .