تعداد محصولات: 27
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

اطلاعاتی درباره توری ضد حشره گلخانه و توری ضد تریپس گلخانه
امروزه با گستردگی قوانین زیست محیطی حاکم بر مزارع و گلخانه ها و تاکید بر عدم استفاده از سموم شیمیایی ، استفاده از توری ضد حشره گلخانه یکی از راههای فیزیکی مبارزه با آفتها می باشد . وجود و استفاده از توری ضد حشره گلخانه در مناطقی که در معرض آفات و جشرات پرنده می باشد امری ضروری به نظر می رسد. همچنین امروزه در بسیاری از کشورها استفاده از توری ضد حشره در گلخانه ها به شرط عدم ممانعت از تهویه مناسب گلخانه ، ضروری می باشد . در کشور ما نیز استفاده از توری ضد حشره گلخانه یکی از ضروری ترین ابزار مورد استفاده در گلخانه ها می باشد . توری ضد تریپس یا توری ضد حشره گلخانه عموما از فیبرهای تکی با پوشش پلی اتیلن تولید می شود که مانع از ورود حشرات مضری همچون تریپس به فضای داخلی گلخانه می گردد . همچنین توری ضد حشره گلخانه مانعی برای خروج حشرات مفید گلخانه که در امر گرده افشانی دخیل هستند می باشد .
معمولا در ساخت و تولید توری ضد حشره و توری ضد تریپس ، علاوه بر امکان عبور نور ، از افزودنی های آنتی یووی استفاده می شود.در مورد نصب توری ضد حشره یا توری ضد تریپس توجه به نوع و اندازه آفات و حشرات یکی از عوامل مهم در انتخاب می باشد .
آفت تریپس عامل گسترش تقریبا ۲۵ نوع ویروس در گیاهان گلخانه ای می باشد بنابراین استفاده از توری ضد تریپس و توری ضد حشره ، با پیشگیری از گسترش این آفات ، منجر به عدم استفاده از سموم شیمیایی شده و در سلامت گیاه و محصول تولیدی نقش بسزایی خواهد داشت .