دستگاه مارک زن لوله

دستگاه مارک زن لوله

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 2
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه مارک زن لوله(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه مارک زن لوله

دستگاه مارک زن لوله
یکی از اجزاء خط تولید لوله پلی اتیلن ، دستگاه مارک زن لوله می باشد. در واقع دستگاه مارک زن لوله یکی از آخرین مراحل ساخت لوله پلی اتیلن است . پس از اینکه مواد گرانول در خط تولید ، به شکل و فرم نهایی لوله در آمد ، توسط دستگاه مواد کش از درون مخزن یا تانک خنک کننده خارج می شود و در این مرحله توسط دستگاه مارک زن لوله ، ممهور می شود.
عمده ترین و متداولترین عباراتی که توسط دستگاه مارک زن لوله بر روی لوله های پلی اتیلن حک میشود ،علامت استاندارد ، مشخصات فنی لوله ، تاریخ تولید و آرم و نام شرکت تولید کننده می باشد .
لوله های پلی اتیلن بعد از عبور از دستگاه مارک زن لوله ، توسط دستگاه برش ، به طولهای مشخص و استاندارد برش خورده و یا در صورت کوچک بودن سایز لوله به صورت کلاف در آمده و وارد انبار می شود.