جزئیات تامین کننده : فروش بازار کشاورزی
  • نام تجاری:
  • مدیر عامل:
  • زمینه فعالیت: کشاورزی
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • شماره ثبت:
  • سال تاسیس:
  • آدرس وب سایت:
  • تلفن تماس:
  • نمابر: 05138661655
  • تعداد محصولات ثبت شده : 4

.