کود فسفاته

کود فسفاته

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 32
تعداد شرکت های این بخش: 15
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود فسفاته

تعداد محصولات: 32

کود سوپر فسفات ساده

5,700 ریال

شرکت سازنده: کیمیا رویش

نام علمی: سوپر فسفات ساده(SSP)

کود دی آمونیوم فسفات

استعلام قیمت

شرکت سازنده:

نام علمی: کود دی آمونیوم فسفات

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

کود سوپر فسفات ساده

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیا پارس شایانکار

نام علمی: Single Super Phosphate

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

کود سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

شرکت سازنده: پارس فن صنعت

نام علمی: SSP

پارس فن صنعت

شماره ثبت: 32871

09101816163

جزئیات فروشنده

کود دی آمونیوم فسفات

استعلام قیمت

شرکت سازنده: آرتا شیمی نوین-پودری

نام علمی: diammonium phosphate

آرتام نیک پی کارا

شماره ثبت: 0076459

09122104319,02533347081

جزئیات فروشنده

سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

شرکت سازنده: پارس فن صنعت

نام علمی:

پارس فن صنعت

شماره ثبت: 32871

09101816163

جزئیات فروشنده

کود سوپر فسفات

310,000 ریال

شرکت سازنده: پارس فن صنعت

نام علمی: ssp

پارس فن صنعت

شماره ثبت: 32871

09101816163

جزئیات فروشنده

کود ریشه زایی و گل انگیزی آمینوتکا پی (AminoTeca p)

استعلام قیمت

شرکت سازنده: شرکت تکا (Teca) اسپانیا

نام علمی: آمینوتکا پی (AminoTeca p)

آریانام نهاده

شماره ثبت: 455816

021- 44860645 | 44860639 | 44854630

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 32