کود فسفیت پتاسیم

کود فسفیت پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 18
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود فسفیت پتاسیم

تعداد محصولات: 18

کود فسفیت پتاسیم هیگرو جنکس

استعلام قیمت

نام علمی: کمپانی اکولوژیک تاریم - ترکیه

ترکیبات: Water-soluble Phosphorus Pentoxide(P2O5)-Water-soluble Potassium Oxide(K2O)-

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

کود فسفیت پتاسیم 100% خالص اکستریم (Extreme)

استعلام قیمت

نام علمی: اکستریم (Extreme)

ترکیبات: مونو و دی فسفیت پتاسیم،فسفیت،پتاسیم

آریانام نهاده

شماره ثبت: 455816

021- 44860645 | 44860639 | 44854630

جزئیات فروشنده

کود پتاسیم فسفیت

استعلام قیمت

نام علمی: پتاسیم فسفیت (کود قارچ کش مایع)

ترکیبات:

دنیای تجارت

شماره ثبت: 503337

۰۲۱۴۴۲۵۹۸۶۸-۰۲۱۴۴۲۵۹۸۲۶۰۹۳۵۲۶۹۰۰۱۶-

جزئیات فروشنده

فسفیت پتاسیم پی کا سیپ

100 ریال

نام علمی: پتاسیم فسفیت

ترکیبات: پتاسیم فسفیت

حیات سبز سبحان

شماره ثبت: 60351

03195011135-6

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 18