کود کامل میکرو معدنی

کود کامل میکرو معدنی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 6
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود کامل میکرو معدنی

تعداد محصولات: 21

کود میکرومعدنی- 10کیلویی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کاوندیش شیمی کرمان

نام علمی: کود میکرو معدنی کامل

شرکت کاوندیش شیمی کرمان

شماره ثبت: 1414

03432264274-5, 03433386188,03433386187

Cavendish.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

میکرو پودری تیلوکس

1 ریال

شرکت سازنده: سروآذین رویش

نام علمی: میکرو پودری

سرو آذین رویش

شماره ثبت: 272321

02144057708

جزئیات فروشنده

کود ریز مغذی بریکسل کمبی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کمپانی والگرو ایتالیا

نام علمی: کود بریکسل کمبی

صنایع نیلوفر پلاستیک

شماره ثبت: 4183

035-37273160-09162579965

جزئیات فروشنده

کود ریزمغذی کامل میکروسیپ (آهن.روی.مس.منگنز و...)

100 ریال

شرکت سازنده: حیات سبز سبحان

نام علمی: کامل ریزمغذی

حیات سبز سبحان

شماره ثبت: 60351

03195011135-6

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 21