ادوات داشت

ادوات داشت

تعداد بخش ها: 10
تعداد محصولات این بخش: 151
تعداد شرکت های این بخش: 14
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات داشت

تعداد محصولات: 151

سمپاش 400 لیتری سه مخزنه

87,000,000 ریال

عرض دستگاه: 100 سانتی متر

وزن دستگاه: 80 کیلوگرم

طوس فدک

شماره ثبت: ۶۲۵۲

05132464646

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 151