کود سیلیکات پتاسیم

کود سیلیکات پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 5

لیست محصولات کود سیلیکات پتاسیم

تعداد محصولات: 15

کود سیلیکات پتاسیم (سیلینوکس SILINOX)

ترکیبات: اکسید پتاسیم 10%- اکسید سیلیسم 20%- اسید آلی محلول در آب 5%

تأمین کننده: شرکت بنیز تجهیز

کود سیلیکات پتاسیم هیگرو تراکو

ترکیبات: Water-soluble Potassium Oxide (K2O)- Water-soluble Silicon Dioxide (SiO2)

تأمین کننده: پرتو کشت آریا

کود مایع ماکسفر سیلیکات پتاسیم Maxfer potassium silicate

450,000 ریال

ترکیبات: سیلیس و پتاسیم silicon potassium

تأمین کننده: ژیک شیمی کاو

تعداد محصولات: 15