کود سیلیکات پتاسیم

کود سیلیکات پتاسیم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود سیلیکات پتاسیم

تعداد محصولات: 8

کود سیلیکات پتاسیم (سیلینوکس SILINOX)

استعلام قیمت

نام علمی: کود سیلیکات پتاسیم

ترکیبات: اکسید پتاسیم 10%- اکسید سیلیسم 20%- اسید آلی محلول در آب 5%

شرکت بنیز تجهیز

شماره ثبت: 265259

02122468083-5

جزئیات فروشنده

کود سیلیکات پتاسیم هیگرو تراکو

استعلام قیمت

نام علمی: Higro Traco

ترکیبات: Water-soluble Potassium Oxide (K2O)- Water-soluble Silicon Dioxide (SiO2)

پرتو کشت آریا

شماره ثبت: 35309

03132205066

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 8