کانال باز کن (ترنچر)

کانال باز کن (ترنچر)

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 1
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کانال باز کن (ترنچر)(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کانال باز کن (ترنچر)

تعداد محصولات: 1

ترنچر پشت تراکتوری

500,000,000 ریال

عمق حفاری (متر): تا یک متر

دسترسی از مرکز گردان (متر):

فلاوردشت سپاهان

شماره ثبت: 1393

03137528153

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 1

پربیننده ترین محصولات