دستگاه جوجه کشی خانگی

دستگاه جوجه کشی خانگیشرکت های بخش دستگاه جوجه کشی خانگی

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی خانگی

تعداد محصولات: 20

دستگاه جوجه کشی خانگی 10 تایی

1,900,000 ریال

ابعاد دستگاه: 5 سانتی متر عرض و10 سانتی متر طول

گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 )

5,500,000 ریال

ابعاد دستگاه: عرض ۵۰ سانتی متر ، طول ۶۰ سانتی متر ، ارتفاع ۴۰ سانتی متر

گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی سوپر مینیاتور

29,000,000 ریال

ابعاد دستگاه: طول 99، عرض 86، ارتفاع 121 سانتی متر

گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 20