دستگاه جوجه کشی خانگی

دستگاه جوجه کشی خانگی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش دستگاه جوجه کشی خانگی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی خانگی

تعداد محصولات: 20

دستگاه جوجه کشی خانگی 10 تایی

1,900,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 10 عدد برای مرغ

ابعاد دستگاه: 5 سانتی متر عرض و10 سانتی متر طول

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی suro 20

5,900,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 24 عدد تخم مرغ وقابل تغییر به هرگونه تخم

ابعاد دستگاه: طول 40 عرض 30

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی خانگی 48 تایی

265,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 48 عدد برای مرغ

ابعاد دستگاه: 10 *35

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 )

5,500,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 96 عدد

ابعاد دستگاه: عرض ۵۰ سانتی متر ، طول ۶۰ سانتی متر ، ارتفاع ۴۰ سانتی متر

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 72 تایی شترمرغی سوپر مینیاتور

38,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 72 عدد تخم نطفه دار شترمرغ

ابعاد دستگاه: 115x105x124 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی سوپر مینیاتور

29,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 1008 عدد تخم مرغ

ابعاد دستگاه: طول 99، عرض 86، ارتفاع 121 سانتی متر

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 1

4,300,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 48 عدد

ابعاد دستگاه: 50x50x30

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 168 تایی سوپر مینیاتور

10,500,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 168 عدد تخم نطفه دار مرغ

ابعاد دستگاه: 67x51x81 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 16 تایی سوپر مینیاتور

18,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 16 عدد تخم نطفه دار شترمرغ

ابعاد دستگاه: 76x68x91 cm

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 24 تایی شترمرغی سوپر مینیاتور

22,000,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 24 عدد تخم نطفه دار شترمرغ

ابعاد دستگاه: 108x70x92 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 126 تایی سوپر مینیاتور

9,900,000 ریال

ظرفیت دستگاه: 126 عدد تخم نطفه دار مرغ

ابعاد دستگاه: 67x51x71 CM

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

دستگاه جوجه کشی 84 تایی

استعلام قیمت

ظرفیت دستگاه: دستگاه جوجه کشی 84 تایی

ابعاد دستگاه:

گروه صنعتی اسکندری

شماره ثبت: 9699

04432346612-04432379188

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 20