دستگاه جوجه کشی خانگی

دستگاه جوجه کشی خانگی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 20
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش دستگاه جوجه کشی خانگی

لیست محصولات دستگاه جوجه کشی خانگی

تعداد محصولات: 20

دستگاه جوجه کشی خانگی 10 تایی

ابعاد دستگاه: 5 سانتی متر عرض و10 سانتی متر طول

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 )

ابعاد دستگاه: عرض ۵۰ سانتی متر ، طول ۶۰ سانتی متر ، ارتفاع ۴۰ سانتی متر

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی سوپر مینیاتور

ابعاد دستگاه: طول 99، عرض 86، ارتفاع 121 سانتی متر

تأمین کننده: گروه صنعتی اسکندری

تعداد محصولات: 20