دستگاه های آبیاری

دستگاه های آبیاری

تعداد بخش ها: 9
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات دستگاه های آبیاری

تعداد محصولات: 15

سنترپیوت پیرس PIERCE-CP600

1 ریال

تعداد اسپن : 3-12

طول اسپن: 38.2 و 44.2 و 50.1 و 56.1 و 62 متر

سنتر لینیر پیرس PIERCE -CP600

1 ریال

تعداد اسپن : 3-12

طول اسپن: 38.2 و 44.2 و 50.1 و 56.1 و 62 متر

سیستم های آبیاری هوشمند خانگی لایف دراپ مدل HI-PS

3,790,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گلدان های تحت پوشش آبیاری حداکثر تا 10 گل و گلدان

جنس بدنه: ABS

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro AGN

1,112 ریال

نوع انرژی مصرفی: پنل خورشیدی (بدون نیاز به سیم کشی)

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro GS

استعلام قیمت

نوع انرژی مصرفی: پنل خورشیدی (بدون نیاز به سیم کشی)

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

تایمر‌های دیجیتال آبیاری لایف دراپ مدل HI-VT

4,290,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گلدان های تحت پوشش آبیاری 10 تا 20 گل و گلدان و حدود 50 متر فضای باغچه

جنس بدنه: ABS

سیستم های آبیاری هوشمند خانگی لایف دراپ مدل HI-VS

3,890,000 ریال

تعداد گلدان تحت پوشش: تعداد گل های تحت پوشش آبیاری 10 تا 20 گل و گلدان و حدود 50 متر فضای باغچه

جنس بدنه: ABS

ایستگاه هواشناسی لایف دراپ مدل sky

استعلام قیمت

نوع انرژی مصرفی: تامین انرژی از طریق کنترلر آبیاری مدل core

نوع ارتباط سیستم: کابل

تعداد محصولات: 15