دستگاه های آبیاری

دستگاه های آبیاری

تعداد بخش ها: 9
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات دستگاه های آبیاری

تعداد محصولات: 17

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro AGN

1,112 ریال

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

تأمین کننده:

سیستم های آبیاری هوشمند لایف دراپ مدل Pro GS

نوع ارتباط سیستم: از طریق وایرلس (بدون بی سیم)

تأمین کننده:

تعداد محصولات: 17