ادوات خاک ورزی باغبانی

ادوات خاک ورزی باغبانی

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 29
تعداد شرکت های این بخش: 7
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات ادوات خاک ورزی باغبانی

تعداد محصولات: 29

تیلر روتیواتور کاما مدل KDT910KE

استعلام قیمت

نوع موتور: در دونوع دیزل استارتیKM186 وهندلی

قدرت موتور: در دو نوع 7اسب و 9اسب

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تیلر روتیواتور WM 1100BE

استعلام قیمت

نوع موتور: در دو دیزل استارتی و هندلی

قدرت موتور: در دونوع 7اسب و 9اسب

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تیلر روتیواتور یوروسیستم ایتالیا مدل EURO5

استعلام قیمت

نوع موتور: بنزینی هندا GX35

قدرت موتور: انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

سبزکوش نگین

شماره ثبت: 169180

021-66566767

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 29