ادوات خاک ورزی باغبانی

ادوات خاک ورزی باغبانی

تعداد بخش ها: 6
تعداد محصولات این بخش: 41
تعداد شرکت های این بخش: 11

لیست محصولات ادوات خاک ورزی باغبانی

تعداد محصولات: 41

تیلر روتیواتور کاما مدل KDT910KE

قدرت موتور: در دو نوع 7اسب و 9اسب

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تیلر روتیواتور WM 1100BE

قدرت موتور: در دونوع 7اسب و 9اسب

تأمین کننده: سبزکوش نگین

تعداد محصولات: 41