با این بخش بیشتر آشنا شوید!

الکترو گیربکس ها در طراحی و ساخت ماشین ها و تجهیزات جابجایی و انتقال نقش پر اهمیتی دارند.
برای انتخاب الکترو گیربکس موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:
توان ورودی الکترو گیربکس
دور ورودی الکترو گیربکس
دور خروجی الکترو گیربکس
اندازه گشتاور خروجی
همچنین در انتخاب الکترو گیربکس باید به دستگاه و وسیله ای که الکترو گیربکس برای ان انتخاب میشود توجه داشت .
دما و شرایط محیطی نیز در انتخاب الکترو گیربکس بسیار موثر است . گرد و خاک ، رطوبت و ... میتواند در عملکرد الکترو گیربکس تاثیر گذار باشد .
یکی دیگر از عوامل قابل توجه در انتخاب و بستن الکترو گیربکس ، نوع سیستم انتقال می باشد . این نکته که این انتقال به صورت مستقیم است یا از طریق کوپلینگ کلاچ صورت میگیرد ، حائز اهمیت می باشد.
نوع آرایش و چیدمان محورها نیز از عوامل مهم در انتخاب الکترو گیربکس می باشد.
در نصب الکترو گیربکس باید موارد زیر را رعایت نمایید :
الکترو گیربکس حتما باید به پایه ای محکم و پیچ شده باشد تا از ارتعاش ان در حین کار جلوگیری شود.
کاسه نمدها باید پوشانده شود تا مانع از زنگ زدگی الکترو گیربکس شود.