بذر کلم

بذر کلم

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 23
تعداد شرکت های این بخش: 5
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر کلم

تعداد محصولات: 23

بذر گل کلم نیاگارا

1 ریال

نام تجاری واریته: ایمپرال

طبقه بذر:

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر کلم برگ گلوب مستر تاکی ژاپن

1 ریال

نام تجاری واریته: Globe Master

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر کلم گرین کورنت تاکی ژاپن

1 ریال

نام تجاری واریته: گرین کورنت

طبقه بذر: سبزیجات

آوان مشرق زمین

شماره ثبت: 37117

05132212030- 05132216338

avanmz.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 23