کف پوش گلخانه

کف پوش گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 24
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کف پوش گلخانه

تعداد محصولات: 24

گونی کف گلخانه

75,000 ریال

جنس : پلی اتیلن

وزن در متر مربع: 100 گرم / مترمربع

تعداد محصولات: 24