سیستم های کنترل هوشمند گلخانه

سیستم های کنترل هوشمند گلخانه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 21
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات سیستم های کنترل هوشمند گلخانه

تعداد محصولات: 21

سیستم کنترل اقلیم هوشمند گلخانه ای

نوع بردها: وابسته به نیاز کاربر و نوع گلخانه

تأمین کننده: گروه صنعتی نیرو فراب

کنترل هوشمند و بیسیم گلخانه

نوع بردها: دما - رطوبت - متان - آمونیاک - دود - دی اکسید کربن

تأمین کننده: ماکیان مکانیک البرز

ترموستات هوشمند فراب

نوع بردها: 1خروجی فن / 1خروجی مشعل/ 1خروجی آلارم

تأمین کننده: گروه صنعتی نیرو فراب

کنترلر فوگر فراب

نوع بردها: ۱عددخروجی رله ای /۱ خروجی آلارم/

تأمین کننده: گروه صنعتی نیرو فراب

تعداد محصولات: 21