لوازم جانبی زنبورداری

لوازم جانبی زنبورداری

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 31
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش لوازم جانبی زنبورداری

لیست محصولات لوازم جانبی زنبورداری

تعداد محصولات: 31

لباس کار زنبورداری دو تکه

650,000 ریال

جنس: متقال

گرده خشک کن برقی

8,000,000 ریال

جنس:

اکستراکتور سه کادری استیل

6,000,000 ریال

جنس: استیل

قاب گیر

100,000 ریال

جنس: آهنی +آب گالوانیزه

تعداد محصولات: 31