کود سولفات منگنز-کلات منگنز

کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 15
تعداد شرکت های این بخش: 9
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود سولفات منگنز-کلات منگنز

تعداد محصولات: 15

کود تک عنصره منگنز +امینو اسید ها

138,000 ریال

شرکت سازنده: سیداره سبز

نام علمی: کود تک عنصره منگنز + امینو اسید ها

مزرعه سبز نمین

شماره ثبت: 200894

02166035686-02166082861-09123718705

msnamin.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

کود منگنز مایع 15%

310,000 ریال

شرکت سازنده: بهینه رویش بهاره

نام علمی: Manganese

کود مایع روی و منگنز فرتی نرس

استعلام قیمت

شرکت سازنده: گروه تولیدی پردیس_آریا نانوسیز

نام علمی: Zinc and Manganese Liquid Fertilizer

سولفات منگنز

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیاپارس شایانکار

نام علمی: Manganese sulfate

کود سولفات منگنز

استعلام قیمت

شرکت سازنده: کیمیا پارس شایانکار

نام علمی: Manganese Sulfate

فروش کود سولفات منگنز

استعلام قیمت

شرکت سازنده: ترکیه- چین- هند- اروپا- ایران

نام علمی: MnSO4-H2O

آترین فرازان آوین

شماره ثبت: 504958

02188176124-02188176125

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 15