تعداد محصولات: 161
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

قارچکش

قارچ کش ها ترکیبات شیمیایی هستند که باعث از بین رفتن قارچهای گیاهی می شوند. برخی از انواع قارچ کش نیز بدون از بین بردن قارچها و تنها با کنترل آنها عمل می کنند.
ضرورت استفاده از قارچکش ها
بیماری های گیاهان عاملی شایع می باشد که در صورت عدم توجه و مبارزه ، می تواند علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، باعث کاهش محصول و کیفیت آن نیز شود.
بنابراین به جهت کنترل بیماری گیاه و به منظور افزایش باروری آن و همچنین افزایش طول دوره انبارداری محصول ، لازم است که قارچ کش ها نیز به عنوان یکی از راههای دفع آفات نباتی ، وارد عمل شوند .
قارچکش ها برای کاهش آلودگیهایی که همزمان با بیماریهای گیاهی اتفاق می افتد نیز مورد استفاده واقع می شوند .
در کنار برنامه های کنترل تلفیقی در مزارع نظیر تناوب کشت ، نحوه و میزان کوددهی و ... استفاده از قارچ کش مناسب نیز یکی از راههای مدیریت بیماریها در مزارع می باشد .
قارچ کشها قابلیت کنترل بیماری های زیادی را دارند و با توجه به اینکه عملیان زراعی خود به تنهایی از بروز بیمارها جلوگیری نمیکند لذا استفاده از قارچ کش نیز یکی از برنامه های زراعی سالانه می باشد .
قارچ کش ها ی متداول
- قارچ کش فیلینت یا تری فلوکسی استروبین که به منظور کنترل لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سیب و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد . میزان مصرف این قارچ کش ، 200 گرم در هر هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش کولیس که صرفا به منظور کنترل بیماری سفیدک هلو و شلیل مورد استفاده قرار می گیرد . میزان مصرف این قارچ کش نیز نیم لیتر دز هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش مونسرن برای رفع شوره سیاه سیب زمینی مصرف می شود و میزان استفاده این قارچ کش یک و یک چهارم لیتر به ازای یک تن غده می باشد .
- قارچ کش بایکور برای مبارزه با لکه سیاه سیب و سفیدک حقیقی جالیز که میزان مصرف این نوع قارچ کش 750 گرم در هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش ایمپکت برای کنترل زنگها و سیاهک هندی غلات که به میزان یک لیتر در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد .
- قارچ کش دومارک برای از بین بردن سفیدک حقیقی سبزیجات و گیاهان جالیزی به میزان سه دهم لیتر در هر هکتار مورد استفاده قرار می گیرد .
- قارچ کش اپوس در جهت از بین بردن سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم و به میزان یک لیتر در هکتار از این قارچ کش مصرف می گردد.
- قارچ کش اورتیواپ برای از بین بردن سفیدک پودری جالیز مورد استفاده قرار می گیرد و میزان موثر آن یک لیتر در هکتار می باشد .
- قارچ کش استروبی برای کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب که به میزان 200گرم در هزار متر مربع استفاده می گردد.
- قارچ کش آلتو برای از بین بردن بیماری سیاهک هندی زنگها که به میزان نیم لیتر در هکتار ازین قارچ کش استفاده می گردد .
- قارچ کش فولیکور به منظور رفع زنگهای غلات و سبزیجات که میزان مورد نیاز این قارچ کش ، یک لیتر برای استفاده در یک هکتار می باشد .
- قارچ کش اکسی کلرور مس برای مبارزه با آفات آتشک سیب و گلابی ، بیماری لب شتری هلو، آفت بلایت گردو و ....
-قارچ کش رورال تی اس که در از بین بردن لکه قهوه ای نواری جـو و زردی نخود به میزان یک تا دو لیتر در هر هکتار بسیار موثر است .
-قارچ کش توپاس یا پنکونازول برای کنترل آفت سفیدک حقیقی مو و به میزان 125 سی سی در هزار متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد .
-قارچ کش کالکسین یا تری دیمورف به منظور از بین بردن افت سفیدک حقیقی چغندر و با دوز 75 سی سی در هر هکتار ، نتیجه مطلوبی خواهد داشت .
-قارچ کش مانکوزب برای از بین رفت آفات آلترناریای و سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی و سفیدک داخلی یونجه و ... به میزان یک تا دو کیلوگرم در هر هکتار استفاده می گردد.
-قارچ کش ریدومیل برای مبارزه با آفات سفیدک داخلی سبزیجات و گیاهان جالیزی و به میزان 20 تا 25 کیلوگرم دز یک هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
-قارچ کش داکونیل برای از بین بردن سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریای گوجه فرنگی و به میزان 2 کیلوگرم در هکتار مصرف می گردد.