قارچ کش

قارچ کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 130
تعداد شرکت های این بخش: 14

لیست محصولات قارچ کش

تعداد محصولات: 130

قارچ کش پروپیکونازول EC25%

200,000 ریال

فرمول: 250 گرم بر کیلوگرم ماده موثره+ 750 گرم بر کیلوگرم مواد همراه

قارچ کش فالکن

2,000,000 ریال

فرمول: امولسیون

سم قارچکش استروبی

فرمول: گرانول قابل پخش در آب

تأمین کننده: اروم کشاورز

قارچ کش اسپورگون 50% دبلیوپی

5,000,000 ریال

فرمول: پودر قابل حل در آب

قارچ کش رودر 80wp

1,000,000 ریال

فرمول: پودر قابل حل در آب

تعداد محصولات: 130

قارچکش

قارچ کش ها ترکیبات شیمیایی هستند که باعث از بین رفتن قارچهای گیاهی می شوند. برخی از انواع قارچ کش نیز بدون از بین بردن قارچها و تنها با کنترل آنها عمل می کنند.
ضرورت استفاده از قارچکش ها
بیماری های گیاهان عاملی شایع می باشد که در صورت عدم توجه و مبارزه ، می تواند علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، باعث کاهش محصول و کیفیت آن نیز شود.
بنابراین به جهت کنترل بیماری گیاه و به منظور افزایش باروری آن و همچنین افزایش طول دوره انبارداری محصول ، لازم است که قارچ کش ها نیز به عنوان یکی از راههای دفع آفات نباتی ، وارد عمل شوند .
قارچکش ها برای کاهش آلودگیهایی که همزمان با بیماریهای گیاهی اتفاق می افتد نیز مورد استفاده واقع می شوند .
در کنار برنامه های کنترل تلفیقی در مزارع نظیر تناوب کشت ، نحوه و میزان کوددهی و ... استفاده از قارچ کش مناسب نیز یکی از راههای مدیریت بیماریها در مزارع می باشد .
قارچ کشها قابلیت کنترل بیماری های زیادی را دارند و با توجه به اینکه عملیان زراعی خود به تنهایی از بروز بیمارها جلوگیری نمیکند لذا استفاده از قارچ کش نیز یکی از برنامه های زراعی سالانه می باشد .
قارچ کش ها ی متداول
- قارچ کش فیلینت یا تری فلوکسی استروبین که به منظور کنترل لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سیب و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد . میزان مصرف این قارچ کش ، 200 گرم در هر هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش کولیس که صرفا به منظور کنترل بیماری سفیدک هلو و شلیل مورد استفاده قرار می گیرد . میزان مصرف این قارچ کش نیز نیم لیتر دز هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش مونسرن برای رفع شوره سیاه سیب زمینی مصرف می شود و میزان استفاده این قارچ کش یک و یک چهارم لیتر به ازای یک تن غده می باشد .
- قارچ کش بایکور برای مبارزه با لکه سیاه سیب و سفیدک حقیقی جالیز که میزان مصرف این نوع قارچ کش 750 گرم در هزار متر مربع می باشد .
- قارچ کش ایمپکت برای کنترل زنگها و سیاهک هندی غلات که به میزان یک لیتر در هکتار مورد استفاده قرار می گیرد .
- قارچ کش دومارک برای از بین بردن سفیدک حقیقی سبزیجات و گیاهان جالیزی به میزان سه دهم لیتر در هر هکتار مورد استفاده قرار می گیرد .
- قارچ کش اپوس در جهت از بین بردن سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم و به میزان یک لیتر در هکتار از این قارچ کش مصرف می گردد.
- قارچ کش اورتیواپ برای از بین بردن سفیدک پودری جالیز مورد استفاده قرار می گیرد و میزان موثر آن یک لیتر در هکتار می باشد .
- قارچ کش استروبی برای کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب که به میزان 200گرم در هزار متر مربع استفاده می گردد.
- قارچ کش آلتو برای از بین بردن بیماری سیاهک هندی زنگها که به میزان نیم لیتر در هکتار ازین قارچ کش استفاده می گردد .
- قارچ کش فولیکور به منظور رفع زنگهای غلات و سبزیجات که میزان مورد نیاز این قارچ کش ، یک لیتر برای استفاده در یک هکتار می باشد .
- قارچ کش اکسی کلرور مس برای مبارزه با آفات آتشک سیب و گلابی ، بیماری لب شتری هلو، آفت بلایت گردو و ....
-قارچ کش رورال تی اس که در از بین بردن لکه قهوه ای نواری جـو و زردی نخود به میزان یک تا دو لیتر در هر هکتار بسیار موثر است .
-قارچ کش توپاس یا پنکونازول برای کنترل آفت سفیدک حقیقی مو و به میزان 125 سی سی در هزار متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد .
-قارچ کش کالکسین یا تری دیمورف به منظور از بین بردن افت سفیدک حقیقی چغندر و با دوز 75 سی سی در هر هکتار ، نتیجه مطلوبی خواهد داشت .
-قارچ کش مانکوزب برای از بین رفت آفات آلترناریای و سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی و سفیدک داخلی یونجه و ... به میزان یک تا دو کیلوگرم در هر هکتار استفاده می گردد.
-قارچ کش ریدومیل برای مبارزه با آفات سفیدک داخلی سبزیجات و گیاهان جالیزی و به میزان 20 تا 25 کیلوگرم دز یک هکتار مورد استفاده قرار می گیرد.
-قارچ کش داکونیل برای از بین بردن سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریای گوجه فرنگی و به میزان 2 کیلوگرم در هکتار مصرف می گردد.