مشعل صنعتی

مشعل صنعتی

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 92
تعداد شرکت های این بخش: 1
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش مشعل صنعتی(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات مشعل صنعتی

تعداد محصولات: 92

مشعل گرم ایران دوگانه سوز GND 304

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 100.000-450000

نوع کاربری: نیمه صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

05136516591-05136516592

جزئیات فروشنده

مشعل دوگانه گرم ایران GND 305

استعلام قیمت

ظرفیت گرمادهی: 130.000-550.000 کیلوکالری بر ساعت

نوع کاربری: صنعتی

گرم ایران

شماره ثبت: 2241

05136516591-05136516592

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 92