تعداد محصولات: 47
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

بذر بادمجان و شرایط کشت آن
منبع و منشاء گیاه و بذر بادمجان ، کشور ژاپن می باشد .  بذر بادمجان در اواخر ماه بهمن و به صورت خزانه و در بستری حاوی خاک برگ بسیار نرم ، خاک کشاورزی نرم و ماسه و در محیطی نسبتا مرطوب کشت می شود . دمای مناسب برای کشت بذر بادمجان ، 25 درجه سانتیگراد می باشد و محیط مناسب برای پرورش بذر بادمجان از لحاظ رطوبت و دما ، شبیه محیط گلخانه می باشد . بهتر است بذر بادمجان در ظروف کشت و گلدان ، کاشته شده و سپس به صورت نشاء به زمین اصلی منتقل گردد.
بذر بادمجان را در خاکی با شرایط ذکر شده و در ظروف کشت می کارند و پس از اینکه به مرحله چهار برگی شدن رسید به پشته های زمین اصلی که از قبل آماده گردیده ، منتقل می شوند . مرحله چهار برگی شدن بذر بادمجان عموما در اردیبهشت ماه اتفاق می افتد . پیشنهاد می شود فاصله بین پشته ها بین 70 تا 75 سانتیمتر و فاصله بین بوته های بادمجان 40 تا 45 سانتیمتر باشد .
آبیاری بذر بادمجان و خود گیاه ، با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع خاک ، متغیر است .
بذر بادمجان مانند سایر گیاهان ،گونه های مختلفی دارد که معمول ترین آنها بذر بادمجان قلمی ، بذر بادمجان دلمه ای ، بذر بادمجان سفید ، بذر بادمجان سبز و ... می باشد .
از بین این گونه های مختلف بذر بادمجان ، آن دسته که دارای کمترین میزان دانه و بیشترین حد از شیرینی باشد ، برای مصارف خانگی ، مقبول تر می باشند . بذر بادمجان سیاه و قلمی ، مورد پسند ترین نوع بذر بادمجان در ذایقه مردم ما می باشد .