بذر بادمجان

بذر بادمجان

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 17
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات بذر بادمجان

تعداد محصولات: 17

بذر بادمجان قلمی آیدین سیاهی (یک کیلویی)

3,500,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان آیدین سیاهی

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان قلمی واریته آرمان داناب

استعلام قیمت

نام تجاری واریته: بذر بادمجان قلمی واریته آرمان داناب

طبقه بذر: سبزی و صیفی

کشت و صنعت دشت سبز داناب

شماره ثبت: 24744

09151194901-09380777572-09155151962

danabco.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

بذر بادمجان کمر (100 گرمی)

300,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان کمر

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان آیدین سیاهی

350,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان آیدین سیاهی

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان کمر (یک کیلویی)

3,000,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان کمر

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان آیدین سیاهی (100 گرمی)

350,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان آیدین سیاهی

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان آیدین سیاهی (4 گرمی)

25,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان آیدین سیاهی

طبقه بذر: سبزیجات

بذر بادمجان کمر (4 گرمی)

20,000 ریال

نام تجاری واریته: بادمجان کمر

طبقه بذر: سبزیجات

تعداد محصولات: 17

بذر بادمجان و شرایط کشت آن
منبع و منشاء گیاه و بذر بادمجان ، کشور ژاپن می باشد .  بذر بادمجان در اواخر ماه بهمن و به صورت خزانه و در بستری حاوی خاک برگ بسیار نرم ، خاک کشاورزی نرم و ماسه و در محیطی نسبتا مرطوب کشت می شود . دمای مناسب برای کشت بذر بادمجان ، 25 درجه سانتیگراد می باشد و محیط مناسب برای پرورش بذر بادمجان از لحاظ رطوبت و دما ، شبیه محیط گلخانه می باشد . بهتر است بذر بادمجان در ظروف کشت و گلدان ، کاشته شده و سپس به صورت نشاء به زمین اصلی منتقل گردد.
بذر بادمجان را در خاکی با شرایط ذکر شده و در ظروف کشت می کارند و پس از اینکه به مرحله چهار برگی شدن رسید به پشته های زمین اصلی که از قبل آماده گردیده ، منتقل می شوند . مرحله چهار برگی شدن بذر بادمجان عموما در اردیبهشت ماه اتفاق می افتد . پیشنهاد می شود فاصله بین پشته ها بین 70 تا 75 سانتیمتر و فاصله بین بوته های بادمجان 40 تا 45 سانتیمتر باشد .
آبیاری بذر بادمجان و خود گیاه ، با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع خاک ، متغیر است .
بذر بادمجان مانند سایر گیاهان ،گونه های مختلفی دارد که معمول ترین آنها بذر بادمجان قلمی ، بذر بادمجان دلمه ای ، بذر بادمجان سفید ، بذر بادمجان سبز و ... می باشد .
از بین این گونه های مختلف بذر بادمجان ، آن دسته که دارای کمترین میزان دانه و بیشترین حد از شیرینی باشد ، برای مصارف خانگی ، مقبول تر می باشند . بذر بادمجان سیاه و قلمی ، مورد پسند ترین نوع بذر بادمجان در ذایقه مردم ما می باشد .