کارتریج

کارتریج

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 2
دانلود نسخه اندروید

شرکت های بخش کارتریج(برای فیلتر محصولات بر اساس شرکت، بر روی نام شرکت کلیک نمایید)

لیست محصولات کارتریج

تعداد محصولات: 8

کارتریج توری3 اینچ- 90 سانت

3,850,000 ریال

ارتفاع: 90سانتيمتر

قطر: 12.5سانتيمتر

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

کارتریج توری 3 اینچ- 75 سانت

3,300,000 ریال

ارتفاع: 75سانتيمتر

قطر: 12.5سانتيمتر

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

کارتریج توری 2اینچ-50 سانت

2,200,000 ریال

ارتفاع: 50سانتيمتر

قطر: 12.5سانتيمتر

کرج سازه

شماره ثبت: 7896

02636307080-02636306667

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 8